Kurs & mötes- administration

Kurs & mötesadministration

Hur många deltagare kommer? Har alla lämnat rätt kontaktuppgifter och vart ska fakturorna skickas? Hur hanterar vi flera parallella seminarier och därtill

namnbrickor till samtliga deltagare?

Beställning av kursmaterial, registreringar och koordinering av både deltagare

och föreläsare är en del av vår vardag och en stor avlastning för våra kunder.

 

Rätt fokus är en avgörande ingrediens i ett möte - vi rekommenderar att ni lägger er tid och resurser på ett bra innehåll och vi administrerar. Nöjda kursdeltagare kommer tillbaka!